“Nếu bạn cần hãy đến lấy. Nếu bạn ổn, hãy nhường cho người khác”, thông điệp xúc động đầy tính nhân văn được những người tình nguyện gửi gắm khi mùa dịch COVID-19 đang gây ra nhiều khó khăn cho cuộc sống người dân. Và những cây “ATM gạo” tại quận Tân Phú. ECOink hỗ trợ gạo cho Quận Tân Phú trong những ngày đầu của chỉ thị 16 tại Thành phố Hồ Chí Minh.