ECOink tổ chức buổi talk show hàng tuần, tạo điều kiện để đội kỹ thuật được tìm hiểu, chia sẻ lẫn nhau nhằm nâng cao trình độ và kỹ năng chuyên môn vững vàng. Đồng thời cũng là thời gian vàng để team có thể ngồi lại thảo luận, học hỏi, trao đổi những thắc mắc cũng như những khó khăn đã trải qua, nhằm đáp ứng phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn. Một số hình ảnh về buổi Workshop dưới đây: